De kindercoach
De pedagogische praktijk voor kinder,- en jeugd coaching helpt kinderen met leer,- gedrags en emotionele problemen en opvoedkwesties.
Een kind heeft veel te leren op weg naar volwassenheid. De wereld, waarin het kind leert, wordt steeds groter en ouders hebben in dit proces een steeds andere positie.
Voor elke levensfase zijn weer andere vaardigheden nodig.
Dit proces in ontwikkeling loopt soms stroef door allerlei omstandigheden en dan kun je wel wat hulp gebruiken. De kinder en jeugdcoach kan daarbij helpen.

Het doel daarbij is, verandering en verbetering ondersteunen. De eigen mogelijkheden versterken met respect voor de eigen opvattingen. Meestal zijn 2 tot 5 afspraken al voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen.

Ik ben psychologisch, pedagogisch en methodisch geschoold en gediplomeerd in HBO- jeugdwelzijnswerk, oplossingsgericht werken kindercoaching en ik leer leren en heb vele aanvullende cursussen gevolgd rond gezinssituaties . Ik heb veel ervaring met leerproblemen als dyslectie en dyscalculie .
Ik heb gewerkt als spelobservatrice in het ziekenhuis, als jeugd, en jongeren adviseur in kerkelijke organisaties en als vrijwilliger heb ik, samen met anderen, verschillende grote projecten opgezet voor kinderen en jongeren, zoals een speelotheek, verschillend projecten over zinloos geweld en meningsvorming. Jeugd, en jongeren kampen hebben mij veel mogelijkheden gegeven, de jongeren van dichtbij te mogen meemaken.
Mijn aanpak is liefdevol, praktisch, professioneel en met de stellige overtuiging, dat ieder mens talenten heeft, die ingezet kunnen worden en die de cliƫnt sterker maken, zodat je altijd weer verder kunt.

Meld je nu aan!

Elly Bakker